top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

Додаток No3
до публічного договору (публічна оферта)

про надання послуг коворкінгу

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІЄЮ КОВОРКІНГУ

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Дані Правила є обов’язковими для виконання. Всі зміни, що вносяться у Правила доводяться до відома Замовника та Користувачів в порядку, передбаченому Загальними Умовам

ІІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Обчислювальна та інша техніка (обладнання, меблі тощо), що знаходиться на території Коворкінгу, має використовуватись відповідно до технічних вимог та обмежень.

2.2. Канцелярські товари та інші матеріали, електроенергія, вода, інші матеріальні ресурси, що надаються як Додаткові послуги, мають використовуватись ощадливо та раціонально.

2.3 Під час перебування на Території Коворкінгу та на прилеглій території Замовники та Користувачі повинні дотримуватись правил поведінки у громадських місцях, уникати здійснення діяльності, що є незаконною, небезпечною та такою, що може викликати незручності та завдавати шкоди майну або здоров’ю осіб, що перебувають на території Коворкінгу. Будь – які заходи, акції, в яких беруть участь більше ніж 10 чоловік, або які супроводжуються гучною музикою повинні бути узгоджені з Виконавцем в письмовій формі.

2.4. Замовники зобов’язані ретельно виконувати встановлений Виконавцем пропускний режим, дотримуватись порядку та часу проходу на Територію Коворкінгу.

2.5. Замовники (та їх Користувачі) мають право потрапити на Території Коворкінгу при умові отримання Картки, яка видається співробітником Виконавця на стійці реєстрації в Коворкінгу. При цьому співробітник Виконавця надає Картку лише після надання відповідного попереднього підтвердження Замовником. Користувачі Замовника не має права потрапити до приміщень іншим способом, крім одержання Картки (за винятком випадку, коли Виконавець на власний розсуд приймає рішення самостійно зустріти та провести таких Користувачів). Перебування відвідувачів в приміщеннях в часи, що виходять за межі встановленого режиму роботи, допускається тільки після попереднього письмового погодження з Виконавцем. Замовники, або підрядні компанії які несвоєчасно оформили письмову заяву на відвідання, або проведення в приміщеннях Коворкінгу різного роду робіт, не допускаються на територію та в службові приміщення.

2.6. Замовники, їх Користувачі, працівники підрядних компаній Замовника зобов’язані виконувати вимоги цих Правил, на час перебування на території Коворкінгу мати при собі посвідчення особи та надавати, представнику Виконавця з метою підтвердження особи. Замовникам (Користувачам) забороняється передавати власні Картки іншим особам, включаючи відвідувачів та третіх осіб. Порушення цього положення може вважатися грубим порушенням цих Правил.

2.7. При здійснені ввозу/вивозу обладнання (товару) Замовник обов’язково письмово попередньо погоджує з Виконавцем порядок та час ввозу/вивозу товару (обладнання).

2.8. Переміщення товарів, обладнання, будівельних матеріалів територією Коворкінгу за допомогою візка в часи роботи здійснюється тільки після попереднього письмового погодження з Виконавцем згідно поданої заявки Замовника.

2.9. Замовник та Користувачі зобов’язані не захаращувати, не заставляти проходи, проїзди, підходи до Території Коворкінгу різного роду обладнанням, товарами, іншими конструкціями та пристроями без попереднього письмового погодження з Виконавцем. Проходи, коридори, сходові клітини, підходи до засобів пожежогасіння, які розташовані на Території Ковркінгу, та прилеглих територіях мають бути завжди вільними, відповідно до вимог „Правил пожежної безпеки в Україні” та інших нормативних документів, визначених чинним законодавством України.

2.10. Замовник та Користувачі повинні утримувати приміщення у належному санітарно- технічному стані, проводити його прибирання, самостійно здійснювати доставку сміття та різного роду відходів у місця спеціально відведені для цього Виконавцем. Брудну воду після прибирання виливати в унітази в жіночих або в чоловічих туалетах. Утилізувати відпрацьовані люмінесцентні лампи.

2.11. Не допускається складування пакетів з відходами на підлозі поряд із сміттєвими контейнерами. Замовники та їх Користувачі мають утримуватись від споживання продуктів харчування з різкими ароматами.

2.12. Замовник та Користувачі повинні утримувати приміщення, як основні так і допоміжні, не порушуючи норм і правил пожежної безпеки - на виконання норм про пожежну безпеку. Замовник зобов’язаний щомісячно надавати можливість доступу представнику Виконавця (спеціалісту з питань пожежної безпеки) до приміщень з метою проведення контролю та нагляду за дотриманням норм, правил чинного законодавства України стосовно пожежної безпеки.

2.13. Замовники та Користувачі не мають права проводити на Території Коворкінгу будь-які Акції без письмового дозволу Виконавця.

2.14. Замовник самостійно несе відповідальність перед Виконавцем за власні дії (бездіяльність), дії або бездіяльність своїх контрагентів (підрядників, постачальників, суборендарів, відвідувачів та ін.), Користувачів у випадку нанесення матеріальних збитків майну Виконавця (будівлі, допоміжному обладнанню, інструментам, механізмам, агрегатам, системам електро-, водо-, теплопостачання, вентиляції та ін.). Факт заподіяння шкоди майну Виконавця повинен бути обов’язково підтверджений документально. Питання щодо відшкодування завданих збитків вирішуються безпосередньо між Замовником та Виконавцем.

2.15. Суворо заборонене паління в будівлі, в якій розташований Коворкінг. Палити дозволяється в спеціально передбачених для цього місцях.

2.16. Замовник повинен підтримувати чистоту та порядок у місця отримання Послуги.

ІІІ. ЗАМОВНИКУ ТА КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

3.1. Розміщувати на вітринах, зовнішніх і внутрішніх скляних та інших конструкціях Будівлі в якій знаходиться Коворкінг рекламну та іншу продукцію, інформацію, розповсюджувати, встановлювати на даній території будь-яку іншу інформаційну, друковану рекламну продукцію, якщо інше письмово не погоджено з Виконавцем.

3.2. Захаращувати Місця Загального Користування меблями, обладнанням, матеріалами, товарами, тарою, сміттям та відходами.

3.3. Проводити будь-які інженерно-технічні роботи, роботи з переобладнання чи реконструкції Приміщень.

3.4. Забороняється встановлення на обладнання Виконавця програмного забезпечення без його попередньої письмової згоди.

3.5. Забороняється використовувати надане обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусних та інших програм що можуть завдати шкоди.

3.6. Забороняється зберігати або розповсюджувати у будь-якій формі матеріали, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства із використанням обладнання Виконавця.

3.7. Забороняється займатись на Території Коворкінгу виробництвом будь-чого, торгівлею товарами; наданням послуг; агітацією; розповсюдженням рекламної або іншої інформаційної продукції, за винятком тих видів діяльності, що відповідають призначенню Коворкінгу.

3.8. Адреса Коворкінгу не може бути зареєстрована в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження або використовуватись іншим чином, якщо інше не буде передбачено Договором.

3.9. Місце розташування майна та обладнання Виконавця не може бути змінене без згоди Виконавця.

3.10. Заборонено споживати алкогольні та слабоалкогольні напої, палити тютюнові вироби, електронні сигарети, тощо.

3.11. Забороняється перебувати на території Коворкінгу у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

3.12. Забороняється завдавати шкоди майну третіх осіб.

bottom of page